Betingelser

Betingelserne er alt det med småt om reglerne, ansvar og forpligtigelser i forbindelse med anvendelse af datafordeleren og data hentet fra den.

Lovgivningen for dataanvendere

Data fra den grønlandske datafordeler er underlagt eksisterende lovgivning i Grønland og Danmark, inklusive de implementerede internationale aftaler. Data i denne henseende omfatter både de hentede data og efterfølgende sammenstillede data, helt eller delvist hentet fra datafordeleren.

Den gældende lovgivning findes inden for persondata, sagsbehandling, forvaltning, markedsføring, strafferet, immateriel ret, ophavsret og andre ikke-nævnte områder.

Dataanvendelse

Brug af hentede og sammenstillede data sker for anvenders eget ansvar og risiko, herunder anvenders eventuelle manglende opfyldelse af den til enhver tid gældende lovgivning. Det omfatter også oplagt fortrolige data, som anvender måtte støde på tilfældigt eller tilsigtet under sin anvendelse.

Følgerne af direkte eller indirekte anvendelse af de hentede og sammenstillede data kan ikke danne grundlag for krav mod datafordelerens registeransvarlige, udviklere, databehandlere eller formidlere af data.

Troværdighed og validitet af hentede data fra datafordeleren afhænger af de ansvarlige myndigheder, der vedligeholder deres respektive aktuelle data, der formidles via datafordeleren.